POLÍTICA DE COOKIES

Consideracions prèvies

Per a informació sobre la responsabilitat sobre les dades, així com els responsables del tractament i la política de privacitat, visiteu  Avís Legal.

La pàgina web www.gastrolonia.com utilitza dispositius d’implantació de cookies que permetin a l’usuari la automàtica identificació i facilita a Gastrolonia l’obtenció d’informació sobre els hàbits i comportaments dels usuaris dins del lloc web.

En qualsevol moment pot desactivat les cookies que no vulgui utilitzar, canviant el seu consentiment com s’indica a l’àrea de definició de les cookies dins d’aquestes polítiques.

Els possibles efectes per no autoritzar l’ús de cookies poden ser els següents:

  •         No es carregaran els productes/serveis escollits de la botiga, per tant no es crearà una cistella impossibilitant la compra.
  •         No es podrà accedir a l’àrea de clients ni cap que requereixi de la confirmació.
  •         No es podran recollir les dades necessàries per analitzar el lloc web, impedint saber com millorar-lo.
  •         No es podrà compartir el contingut del lloc web en xarxes socials.
  •         En determinats dominis web podrà considerar-se com a spam per a no poder ésser identificada la navegació.
  •         Aquesta llista és merament informativa, no limitativa.